arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
4
lis
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDOM

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDOM

 

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja
dobiegła końca z dniem 31.10.2023 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu.

W okresie od 2022-05-01 do 2023-10-31 projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” współfinansowany był z  środków Unii Europejskiej w ramach IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Projekt nr RPMA. 09.02.02.-14-d526/19.
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały
osiągnięte:

  • liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach projektu – 25szt
  • liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – min 101 osób
  • odsetek osób korzystających z usług DDOM pozytywnie oceniającego funkcjonowanie DDOM – min.80%

 

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie trwałość rezultatów projektu może zostać
zapewniona poprzez:

  • udzielenie świadczeń finansowanych przez NFZ (bez udziału środków europejskich) które na dzień dzisiejszy nie jest możliwy
    lub
  • pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu
    lub
  • zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatnością.

 

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych.

Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.11.2023 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W przypadku włączenia usług DDOM do koszyka świadczeń gwarantowanych jako świadczenia gwarantowanego w ramach opieki długoterminowej, będziemy informować o możliwości skorzystania ze świadczeń, w ramach umowy z NFZ.

 

W okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu (szczegółowy opis w zakładce Projekty Unijne – DDOM), wobec czego koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu przy założeniu pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu.

 

Według dotychczasowych danych średniomiesięczny koszt utrzymania DDOM (pełen zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM dla projektu) to kwota ok.105.000 zł, jednocześnie w DDOM funkcjonuje 25 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 25 miejsc miesięczny koszt pobytu dla 1 osoby to kwota 4.200 zł. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM
prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Wajmer pod numerem: 797 715 623

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier