arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
Zapytanie ofertowe nr 3/2021 ARNICA.

II Brak  ofert. Zamknięcie zapytania/ unieważnienie.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym nie wpłynęły żadne oferty  na sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie. Zapytanie ofertowe nr 3/2021 ARNICA zostało zamknięte./ unieważnione

W związku z powyższym, Zamawiający   poinformuje o nowym  terminie publikacji i uruchomienia procedury na sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego.

rozstrzygniecie_ogloszenia_spr.med

I.

ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

ul. Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

tel. 23 682 11 97 mail. ddom@arnica.pl

ogłasza 5.12.2021  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie.

Materiały do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 3:2021 ARNICA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego sprzet_medyczny

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór potwierdzenia złożenia oferty

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków RODO

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

 

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier