arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
BADANIA LABORATORYJNE
BADANIECENA
A PTT12
Albuminy8
Aldosteron40
ALP8
ALT8
Amylaza trzustkowa7
Amylaza w surowicy8
Androstendion30
antyTG45
ASO12
AST8
ATPO30
BHCG25
Białko całkowite7
Białko w moczu8
Bilirubina bezpośrednia w surowicy8
Bilirubina całkowita8
Bilirubina pośrednia w surowicy8
Borelioza p/c IgG lub igm (yntbdę ELlACl }45
CA 12535
CA 15-335
CA 19-965
CA 72-475
CA-50100
CEA30
Chlamydia p/c IgA40
Chlamydia p/c IgG40
Chlamydia p/c IgM40
Chlorki / cl8
Cholesterol - HDL8
Cholesterol - LDL7
Cholesterol całkowity (chol)8
CRP10
Cytomegalia p/c IgG35
Cytomegalia p/c IgM35
D-Dimery20
Estradiol16
Ferrytyna17
Fibrynogen8
Fosfor8
FSH20
Ft315
Ft415
GGTP8
Glukoza6
Glukoza w moczu7
GRUPA KRWI40
Hbs Ab przeciwciała20
Hbs antygen15
HCV Ab przeiwciała25
helikobacter pylori-PRZECIWCIAŁA25
Hemoglobina20
Hemoglobina glikowana20
HIV - test przesiewowy30
Hormon wzrostu35
IAMH170
Immunoglobulina A - IgA20
Immunoglobulina E całkowite - igE25
Immunoglobulina G - IgG20
Immunoglobulina M - IgM20
INR Czas protrombinowy8
Insulina25
Kalcytonina80
kał Badanie ogólne12
kał Pasożyty12
Kortyzol25
Kreatynina8
Kreatynina w moczu8
Krew utajona w kale12
krztusiec p/cIgA40
krztusiec p/cigG40
krztusiec p/dgM40
Kwas foliowy25
Kwas moczowy8
Kwas moczowy w moczu8
Kwas walproinowy35
LDH8
LH20
Lipaza8
Lipidogram17
Magnez8
Miedź27
MOCZ Badanie ogólne8
Mocznik8
Mocznik w moczu8
Morfologia12
Morfologia * PŁYTKI + ROZMAZ15
Mycoplazma p/c IgG45
Mycoplazma p/c IgM45
OB.8
Odczyn Coombsa45
Odczyn Waaler-Rose10
Parathormon25
Posiew bakteriologiczny-plwocina35
Posiew kału25
Posiew kału Salmonella25
Posiew moczu z antybiogramem25
Posiew nasienia35
Posiew wydzieliny ropnej40
Posiew wymazu z gardła35
Posiew wymazu z nosa25
Posiew wymazu z oka30
Posiew wymazu z pochwy30
Posiew wymazu z rany40
Posiew wymazu z ucha40
Posiew ze zmiany trądzikowej40
Potas7
Progestreon20
Prolaktyna20
Proteinogram25
Przeciwciała odpornościowe ALLO30
PSA całkowity17
PSA wolny25
RF Czynnik reumatoidalny15
różyczka P/C IgM30
różyczka)P/C IgG30
Sód7
Test ciążowy20
test lateksowy25
Test obciążenia glukozą55
Testosteron15
TIBC6
toksoplazmoza gondii - P/C IgA110
toksoplazmoza gondii - P/C IgG40
toksoplazmoza gondii - P/C IgM30
TPSA55
Transferyna17
TRĄB PRZECIWCIAŁA80
Triglicerydy8
Troponina T55
TSH20
Wapń6
Witamina B1240
Witamina D31,25 (OH)D120
Witamina d3-250HD55
WR12
WZW typu B Antygen Hbe -25
wzw typu B P/ciała HBc25
Żelazo6
lab

Zarządzenie Nr 1/2012

Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARNICA w Ciechanowie z dnia 19.03.2012.w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

Tadalafillevitra静岡kamagraばいあぐら1mg1mg. Jpmedzone.com シアリスのジェネリックの感想は? そうろう治療、早漏リングそうろう手術そうろう病気豊島区早漏防止.

6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

§2

1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§3

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) poprzez sporządzenie odpisów lub kopii;

2) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu

po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

2. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w NZOZ ARNICA należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§4

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Zespół pobiera opłatę w wysokości:

1) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł

2) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł

2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier