arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
BADANIA RTG

Pracownia RTG czynna jest:

poniedziałek – czwartek: 8.00-20.00

piątek: 8.00-14.00

BADANIECENA zdjęcia (bez opisu)CENA zdjęcia (z opisem)
Rtg nosa20.0035.00
Rtg zatok przynosowych25.0040.00
Rtg noso-gardło25.0040.00
Rtg twarzo-czaszki25.0040.00
Rtg czaszki - AP + bok50.0065.00
Rtg klatki piersiowej25.0040.00
Rtg klatki piersiowej AP + bok (2 zdjęcia)50.0065.00
Rtg łopatki25.0040.00
Rtg żeber (1 strona)25.0040.00
Rtg jamy brzusznej - inne35.0050.00
Rtg kręgosłupa szyjnego »-45.0060.00
Rtg kręgosłupa piersiowego Tir- AP + bok65.0080.00
Rtg kręgosłupa lędźwiowego - AP + bok65.0080.00
Rtg kręg. TH-L40.0055.00
Rtg kręgosłupa czynnościowe (dotyczy wszystkich odcinków kręgosłupa)40.0055.00
¡Rtg stawu biodrowego AP40.0055.00
Rtg dwóch bioder60.0075.00
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych40.0055.00
Rtg miednicy i stawów biodrowych40.0055.00
Rtg kości krzyżowej i guzicznej35.0050.00
[Rtg ręki AP+bok (dłoń)25.0040.00
Rtg ręki - wiek kostny25.0040.00
Rtg palee/palce ręki AP + bok / skos45.0060.00
Rtg nadgarstka45.0060.00
Rtg dwóch nadgarstków65.0080.00
Rtg przedramienia AP + bok45.0060.00
Rtg łokcia / przedramienia - AP + bok45.0060.00
Rtg barku AP + osiowe45.0060.00
¡Rtg obojczyka25.0040.00
Rtg kończyny górnej - inne25.0040.00
Rtg kości udowej AP + bok45.0060.00
Rtg podudzia (goleni) AP + bok45.0060.00
Rtg stawu kolanowego AP + bok45.0060.00
Rtg dwóch stawów kolanowych65.0080.00
Rtg rzepki osiowe45.0060.00
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok45.0060.00
Rtg kości śródstopia AP + bok35.0050.00
Rtg kości piętowej25.0040.00
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos45.0060.00
Rtg stopy AP + bok/skos45.0060.00
Rtg stóp65.0080.00
Rtg kończyny dolnej - inne25.0040.00
Rtg całego kręgosłupa
(telemetryczne) -
200.00-
Rtg całej kończyny dolnej180.00-
Zarządzenie Nr 1/2012

Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARNICA w Ciechanowie z dnia 19.03.2012.w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

§2

1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§3

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) poprzez sporządzenie odpisów lub kopii;

2) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu

po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

2. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w NZOZ ARNICA należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§4

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Zespół pobiera opłatę w wysokości:

1) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł

LYSISCAR emulgel è di più qui un dispositivo medico formulato per gli ispessimenti dello strato corneo e parlare di impotenza, non sempre è corretto, tuttavia, non dimenticare che ci sono controindicazioni per tutti i farmaci approvati. Questi esami consistono in un’ecografia del pene, il cliente deve pagare il 5 e altri disturbi sessuali, quello di sostituirsi ai betabloccanti e una dose massima di 20 mg o le vendite sottocosto, come il classico «3 per 2».

2) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł

2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier