arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021

IV. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

ul. Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

tel. 23 682 11 97 mail. ddom@arnica.pl

ogłasza 23.12.2021  wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: 09.02.02-14-d526/19-00.

protokół nr 2:2021

rozstrzygniecie_ogloszenia_84301- oferta 2

 

III. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

ul. Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

tel. 23 682 11 97 mail. ddom@arnica.pl

ogłasza w dniu 15.12.2021 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: 09.02.02-14-d526/19-00.

Dokumenty:

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Klauzula informacyjna

Wzór potwierdzenia złożenia oferty

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków RODO

Wzór umowy

 

II. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

ul. Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

tel. 23 682 11 97 mail. ddom@arnica.pl

anuluje  postępowania na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr 09.02.02-14-d526/19-00. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Numer projektu: 09.02.02-14-d526/19-00.

Dokument do pobrania:

unieważnienie zapytania ofertowego nr 2:2021 ARNICA

SC250i MGR 21121417300

 

I. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

ul. Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

tel. 23 682 11 97 mail. ddom@arnica.pl

 

ogłasza 26.11.2021 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Ciechanów przy ul Armii Krajowej 18A, województwo mazowieckie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: 09.02.02-14-d526/19-00.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 2:2021 ARNICA

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór potwierdzenia złożenia oferty

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków RODO

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier