arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
Wytyczne dotyczące teleporady

Od 16 marca 2021 roku zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki
zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

 

Lekarz pierwszego kontaktu po zebraniu kluczowych informacji może zarekomendować formę
udzielenia świadczenia (teleporada lub wizyta stacjonarna). Poza kilkoma sytuacjami
szczególnymi to pacjent wybiera jaką formę wizyty preferuje. Poniżej przekazujemy
szczegółowe informacje na ten temat:

 

Kiedy teleporada? Korzystasz z teleporady, gdy:

1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją
dokumentację medyczną.
3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację
poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił
podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Przebieg teleporady

1. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta. Lekarz robi
to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w
dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np.
dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz
zlecenie właściwego postępowania medycznego.
4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
5. Jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w
formie teleporady – poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty.

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

• nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do
placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności
lub osobiście,
• w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego
opiekunem ustawowym.
Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza
• zalecenia
• e-zwolnienie
• e-skierowanie
• zlecenie na test na koronawirusa
• e-receptę
• sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym
(jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Kiedy bezpośrednia wizyta? Korzystasz z bezpośredniej wizyty, gdy:

1. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
2. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
3. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub
położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.
4. Świadomy ryzyka związanego z potencjalną stycznością z innymi pacjentami w trakcie
bezpośredniej wizyty w placówce POZ, nie wyrażasz zgody na teleporadę (Ty lub Twój
opiekun ustawowy).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości NZOZ Arnica, na prośbę pacjenta,
udziela informacji (telefonicznie lub w miejscu leczenia) o warunkach udzielania
teleporad.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier