arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672

ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna,

Amii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów,

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913

Tel: 23 / 673 25 77 mail. ddom@arnica.pl

 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych polegających na adaptacji kilku pomieszczeń i holu na 1 piętrze w przychodni Centrum Medyczne ARNICA w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: 09.02.02-14-d526/19-00

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1:2021 ARNICA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram robót – wzór

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 do umowy – Protokół odbioru robót

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Załącznik nr 6 do umowy – Protokół przekazania terenu i placu budowy

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Opis prac remontowo-adaptacyjnych

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków RODO

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór potwierdzenia złożenia oferty

 

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier