arnica logo
Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
23 682 11 94
23 673 25 54
+48 664 360 672
BADANIA LABORATORYJNE
BADANIECENA
A PTT10
Albuminy6
Aldosteron35
ALP6
ALT6
Amylaza trzustkowa5
Amylaza w surowicy6
Androstendion25
antyTG40
ASO10
AST6
ATPO30
BHCG20
Białko całkowite5
Białko w moczu6
Bilirubina bezpośrednia w surowicy6
Bilirubina całkowita6
Bilirubina pośrednia w surowicy6
Borelioza p/c IgG lub igm (yntbdę ELlACl }40
CA 12530
CA 15-330
CA 19-960
CA 72-470
CA-50100
CEA20
Chlamydia p/c IgA40
Chlamydia p/c IgG40
Chlamydia p/c IgM40
Chlorki / cl6
Cholesterol - HDL6
Cholesterol - LDL5
Cholesterol całkowity (chol)6
CRP8
Cytomegalia p/c IgG30
Cytomegalia p/c IgM30
D-Dimery18
Estradiol14
Ferrytyna15
Fibrynogen6
Fosfor6
FSH15
Ft310
Ft410
GGTP6
Glukoza4
Glukoza w moczu5
GRUPA KRWI35
Hbs Ab przeciwciała15
Hbs antygen10
HCV Ab przeiwciała25
helikobacter pylori-PRZECIWCIAŁA20
Hemoglobina15
Hemoglobina glikowana15
HIV - test przesiewowy25
Hormon wzrostu30
IAMH160
Immunoglobulina A - IgA16
Immunoglobulina E całkowite - igE20
Immunoglobulina G - IgG15
Immunoglobulina M - IgM16
INR Czas protrombinowy6
Insulina20
Kalcytonina80
kał Badanie ogólne10
kał Pasożyty10
Kortyzol20
Kreatynina6
Kreatynina w moczu6
Krew utajona w kale10
krztusiec p/cIgA35
krztusiec p/cigG35
krztusiec p/dgM35
Kwas foliowy20
Kwas moczowy6
Kwas moczowy w moczu6
Kwas walproinowy30
LDH6
LH15
Lipaza6
Lipidogram15
Magnez6
Miedź25
MOCZ Badanie ogólne6
Mocznik6
Mocznik w moczu6
Morfologia10
Morfologia * PŁYTKI + ROZMAZ12
Mycoplazma p/c IgG45
Mycoplazma p/c IgM45
OB.6
Odczyn Coombsa40
Odczyn Waaler-Rose6
Parathormon25
Posiew bakteriologiczny-plwocina30
Posiew kału20
Posiew kału Salmonella20
Posiew moczu z antybiogramem20
Posiew nasienia30
Posiew wydzieliny ropnej40
Posiew wymazu z gardła30
Posiew wymazu z nosa20
Posiew wymazu z oka25
Posiew wymazu z pochwy25
Posiew wymazu z rany36
Posiew wymazu z ucha36
Posiew ze zmiany trądzikowej40
Potas5
Progestreon15
Prolaktyna15
Proteinogram20
Przeciwciała odpornościowe ALLO25
PSA całkowity15
PSA wolny20
RF Czynnik reumatoidalny10
różyczka P/C IgM25
różyczka)P/C IgG25
Sód5
Test ciążowy15
test lateksowy20
Test obciążenia glukozą50
Testosteron15
TIBC6
toksoplazmoza gondii - P/C IgA110
toksoplazmoza gondii - P/C IgG40
toksoplazmoza gondii - P/C IgM25
TPSA50
Transferyna15
TRĄB PRZECIWCIAŁA80
Triglicerydy6
Troponina T50
TSH10
Wapń4
Witamina B1230
Witamina D31,25 (OH)D120
Witamina d3-250HD50
WR10
WZW typu B Antygen Hbe -25
wzw typu B P/ciała HBc25
Żelazo4
lab

Zarządzenie Nr 1/2012

Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARNICA w Ciechanowie z dnia 19.03.2012.w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

§2

1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§3

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) poprzez sporządzenie odpisów lub kopii;

2) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu

po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

2. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w NZOZ ARNICA należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§4

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Zespół pobiera opłatę w wysokości:

1) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł

2) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł

2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22
kom: +48 664 360 672
Zakład Rehabilitacji: 23 682 11 94
e-mail: arnica@onet.pl
Strona bez barier